Tóm tắt 3 điều quan trọng hiểu về luật đất 50 năm nhà đầu tư cần biết

21 Admin

Canhovietnam – Tóm tắt đơn giản cho Quý anh chị hiểu về luật sử dụng đất 50 năm là gì? Vậy đâu là yếu tố cần đáng chú ý để không phải thắc mắc về luật đất đai. Đất được sử dụng vào mục đích kinh tế … thì sẽ được cấp sổ đỏthời hạn 50 năm. Ví dụ: đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất công nghiệp, đất thương mại, đất dịch vụ

Hình ảnh về luật đất đai

1️⃣ ĐẤT 50 NĂM GỒM NHỮNG LOẠI ĐẤT NÀO?

Theo Điều 10 Luật Đất đai 2013, căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại thành 03 nhóm: Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Trong các nhóm đất trên không có loại đất nào là đất 50 năm.
Căn cứ Điều 126 Luật Đất đai 2013, chỉ có loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm hoặc tối đa không quá 50 năm gồm:
✔️Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp gồm:
– Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối
– Đất trồng cây lâu năm
– Đất rừng sản xuất
– Giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối
– Đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng
✔Hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp;
✔Tổ chức được giao đất, thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
✔Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao đất, thuê đất để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
✔Tổ chức được giao đất, thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư;
✔Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất, thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam;
Như vậy, đất 50 năm không phải loại đất theo quy định của pháp luật mà đó là cách gọi của người dân dùng để chỉ loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm.

2️⃣ ĐẤT 50 NĂM KHÔNG ĐƯỢC XÂY NHÀ Ở

Khoản 1 Điều 6 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc sử dụng đất như sau:
“1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất”.
Theo đó, chỉ có đất ở mới được xây dựng nhà ở; nếu xây dựng nhà ở trên các loại đất khác là vi phạm pháp luật (bị phạt tiền, cưỡng chế tháo dỡ, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu).
Bên cạnh đó, khi đối chiếu với các loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm hoặc không quá 50 năm thì chủ yếu là đất nông nghiệp còn đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài.
Tóm lại, đất 50 năm không được xây dựng nhà ở vì không phải là đất ở; nếu muốn xây dựng nhà ở phải xin chuyển mục đích sử dụng đất.

3️⃣ ĐẤT 50 NĂM ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ NẾU ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Trước tiên phải khẳng định rằng: Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ, Sổ hồng) không phụ thuộc vào thời hạn sử dụng đất. Hay nói cách khác, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện là được cấp.
Căn cứ Điều 99, 100 và 101 Luật Đất đai 2013, điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất 50 năm được chia thành 02 trường hợp:
✔Trường hợp 1: Được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất
Đây là trường hợp phổ biến nhất để hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận thông qua việc Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất được chia thành 02 nhóm.
– Nhóm 1: Có giấy tờ về quyền sử dụng đất
– Nhóm 2: Không có giấy tờ về quyền sử dụng đất
✔Trường hợp 2: Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
Từ ngày 01/7/2014 đến nay, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất thì hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận (chỉ cần được giao, cho thuê là được cấp Giấy chứng nhận).

Nguồn: Nguyên Anh

canhovietnam.com.vn

https://www.facebook.com/canhovietnam.com.vn

5/5 (1 Review)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH

110 - 112 Trần Quốc Toản , P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Phone: 0903299838
Email: vinh.hoangngoc@propertyx.com.vn DMCA.com Protection Status
Nhận thông tin từ chúng tôi

Chat ngay